İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Uluslararası Ticaret Bölümü

     Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir?

Uluslararası Ticaret Bölümü, İşletme Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren bir programdır. Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı; yeni gelişen ticaret yöntemlerine kolay ayak uydurabilen, mesleki hayatında öğrendiklerini etkin bir şekilde kullanabilen ve çalıştıkları kurumu her açıdan geliştirebilecek öğrencileri yetiştirip sektöre kazandırmaktır. Uluslararası Ticaret Bölümü başta uluslararası ekonomi olmak üzere işletme, finans, hukuk, siyaset gibi birçok farklı alanda uzmanlaşma imkânı sağlayan müfredat programına sahiptir.

Uluslararası Ticaret programı; öğrencilere, sağlam bir teorik temel yanında, uluslararası ticaretin temel kavram ve uygulamalarını, firma, sektör ve ülkeler bazındaki güncel meseleleri, strateji ve politikalar konusundaki yönelimleri gerçek yaşamdan ve uygulamadan örnekler de vererek ayrıntılarıyla açıklamayı, böylece onları bu alanda yeterli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

 

     Uluslararası Ticaret Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret Bölümü dört yıllık bir lisans programıdır.

 

     Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde verilen Uluslararası Ticaret Bölümünün sahip olduğu dersler aşağıda dönemler bazında ve “Seçmeli-Zorunlu” ayrımı yapılarak verilmiştir:

 

I. Yıl / I. Yarıyıl I. Yıl / II. Yarıyıl
Genel İngilizce 1 Introduction to International Trade
Introduction to Business Macro Economics
Micro Economics Matematik 2
Matematik 1 Finansal Muhasebe 2
Finansal Muhasebe I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Türk Dili ve Yazım Kuralları 2
Türk Dili ve Yazım Kuralları 1 Genel İngilizce 2
II. Yıl / III. Yarıyıl II. Yıl / IV. Yarıyıl
International Economics Financial Markets and Institutions
Marketing Management Export&Import Management
İstatistik 1 İstatistik 2
İşletme Hukuku Çok Taraflı Ticaret Sistemi
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi International Marketing
Akademik Beceri, Yöntem ve Etik Seçmeli Ders
III. Yıl / V. Yarıyıl III. Yıl / VI. Yarıyıl
Uluslararası Ticarette Ekonometrik Analiz Global Supply Chain Management
Uluslararası Ticaret Hukuku Küresel Marka Yönetimi
Financial Management Türk Dış Ticaret Politikası
Kariyer Planlama
IV. Yıl / VII. Yarıyıl IV. Yıl / VIII.
Marketing Research E-Commerce
Business Development and Entrepreneurship Küresel Rekabet ve İşletmelerde Ticaret Stratejileri
Dış Ticaret Finansmanı

 

 

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ / SEÇMELİ DERSLER BAHAR DÖNEMİ / SEÇMELİ DERSLER
Perakende Yönetimi Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Uluslararası Hukuk Uluslararası Lojistik Yönetimi
Ticari İletişim ve Müzakere Teknikleri Uluslararası Ticarette Sigorta ve Risk Yönetimi
Deniz Ticareti İş Ahlakı
Stratejik Yönetim Satış Yönetimi
Uluslararası Ticarette Fikri Mülkiyet Hakları AB ve Uyum Süreci
Uluslararası Ticarette Rekabet Hukuku Uluslararası Kalite Yönetimi
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Uluslararası Ticaret Stajı
Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü Uluslararası Ticareti Geliştirme Politikaları
Kantitatif Karar Verme Teknikleri Yöneylem Araştırması
Müşteri İlişkileri Yönetimi Uluslararası Ticarette İnovasyon
Uluslararası Ticarette Bölgesel Analizler Uluslararası Ticarette Yatırım Yönetimi ve Politikaları
Uluslararası Hizmet Ticareti Küreselleşme ve Küresel İşletmeler
Tüketici Davranışlarında Kültürlerarası İncelemeler Uluslararası İşletmelerde Denetim
Ticaret Yönetimi
Ticaret Uygulamaları
Osmanlı Türkçesi
Şehir, Kültür ve İstanbul
Medeniyet ve Toplum
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Katılım Bankacılığı ve İslami Finans
İşaret Dili
 Ek Yabancı Dil Dersleri (Almanca 1, Almanca 2, Fransızca 1, Fransızca 2, İspanyolca 1, İspanyolca 2, Rusça 1, Rusça 2, Japonca 1, Japonca 2, Çince 1, Çince 2, İtalyanca 1, İtalyanca 2, Farsça 1, Farsça 2, Arapça 1, Arapça 2, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça 1. Boşnakça, Hırvatça, Sırpça 2)
Gönüllülük Çalışmaları
İnsan Hakları Hukuku

     Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, işletmelerin yönetim, pazarlama, muhasebe, finans departmanlarında uzman veya yönetici olarak görev yapabilmektedirler. Yönetici vasıflarını ön plana çıkardıkları takdirde ise, üretim departmanlarında, üretimin sürekliliğinden, verimliliğinden ve kalitesinden sorumlu yönetici pozisyonlarında bulunabilirler. Uluslararası bir bakış açısında sahip olan uluslararası ticaret mezunları, işletmelerine ürün veya hizmet tasarımı konusunda da sorumluluk alarak katkı sağlayabilirler.

 

     Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölüm mezunları, kazandıkları küresel bakış açısı ve girişimcilik kültürü sayesinde mezuniyetleri sonrasında dış ticaret firmalarında, uluslararası finans şirketlerinde, uluslararası lojistik işletmelerinde ve uluslararası faaliyeti olan her ölçekteki ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ithalat-ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, dış ticaret yöneticisi ya da yönetici adayı olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan Uluslararası Ticaret bölümü mezunları, devletin çeşitli bakanlık ve kurumlarında üst düzey bürokrat veya memur olabilme şansına da sahip olmaktadırlar.

 

 

Akademik Kadro

“**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.