İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

English proficiency exam for newly registered international students / Yeni Kayıt Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İngilizce Yeterlilik Sınavı

The English proficiency exam for newly registered international students will be held on Friday, September 23 at 10:00 at our Küçükyalı campus. (A Block / Class 115)

Yeni kayıt yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce yeterlilik sınavı 23 Eylül Cuma günü Küçükyalı kampüsümüzde saat 10.00’da A blok 115 numaralı sınıfta yapılacaktır.