İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Lise Mezunları ve Üniversiteliler, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Misafir Öğrenci Olabilirsiniz

LİSE MEZUNLARI ve ÜNİVERSİTELİLER,

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ’NDE MİSAFİR ÖĞRENCİ OLABİLİRSİNİZ

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı yükseköğretim ortamı ve kültürünü tecrübe etmek isteyenlere misafir öğrenci statüsüyle bu fırsatı tanıyor. En az lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu olan ya da bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlar İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin tüm akademik imkanlarından faydalanabilir, yerleşkeleri kullanarak sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilir.

Herhangi bir konu veya düzeyde ders almak ve üniversitenin imkanlarından faydalanmak için İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne başvurarak “misafir öğrenci” statüsü kazanabilirsiniz.

 

Genel Şartlar ve Avantajlar:

 1. Misafir öğrenciler, aldıkları ve başarılı oldukları derslerden, ileriki yıllarda Üniversitenin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri veya yatay geçiş yolu ile kayıt olmaları durumunda muaf tutulabilirler.
 2. Misafir öğrenciler Üniversitenin kütüphane, spor salonları ve kafe gibi imkanlarından normal öğrenciler gibi faydalanabilirler.
 3. Misafir öğrenci statüsünde başvuran adayların başvurusu, ilgili akademik birim tarafından değerlendirilir.
 4. Misafir öğrencilerin ders almalarına ilişkin kabul kararı en fazla iki yarıyıl içindir. Bir yarıyıl için kabul edilen adayların ikinci yarıyılda da ders almaları için ilgili birimin onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı gereklidir. Aralıklı veya aralıksız olarak birden fazla yapılan başvurular da bu kapsamda değerlendirilir.
 5. Misafir öğrencilere diploma ya da unvan verilmez; ancak ilgili yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve notları gösteren not belgesi (transkript) verilir.
 6. Öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders almak isteyen misafir öğrenci, Üniversitenin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini belgelendirmelidir.
 7. Misafir öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 8. Misafir öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma tarihlerinden sonra ders bırakması halinde ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.
 9. Misafir öğrenciler, Üniversitenin ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
 10. İngilizce hazırlık koordinatörlüğünün onayı ile İngilizce hazırlık programına da misafir öğrenci kabul edilebilir.
 11. Misafir öğrenci öğrenim ücretleri Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir.

 

Başvuru-Kabul

Başvurular en geç Akademik Takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma süreleri içinde, Misafir Öğrenci Başvuru Formu  ve istenilen belgeler ile birlikte, dersi sunan Fakülte Sekreterliğine yapılır.

Açılan dersler hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Bir Yükseköğretim/Lise Kurumuna kayıtlı ise Öğrenci Belgesi, mezun ise Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Kimlik Belgesi
 • İngilizce yeterlik belgesi (%100 ve %30 İngilizce programlar için)
 • 1 adet fotoğraf
 • Dekont

 

Ücretler ve Ödemeler

Misafir öğrenciler katıldıkları derslerin sayısına göre, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretini öderler.

2022-2023 Ön Lisans ve Lisans Ders Ücreti: 3.155,00 TL’dir.