İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı İhale İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı işi için ihale süreci planlamıştır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 18/10/2022 – 13.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 18/10/2022 tarihinde, saat 15.00’te ve Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Teknik Şartname ile ilgili sorular 13/10/2022 saat 14:00 a kadar dyildirim@ticaret.edu.tr  mail adresine iletilmelidir. Bu tarihten sonra iletilen sorular dikkate alınmayacaktır. Yöneltilen sorulara ilişkin cevaplar 15/10/2022 tarihinde  Web sitemizde ilan edilecektir.

  1. Güzergah Listesi EK-1
  2. Servis Fiyat Teklif Formu EK-2
  3. Taahhütname
  4. Sözleşme Taslağı
  5. Kontrol Listesi
  6. Örnek Zarf Kapağı 
  7. Teknik Şartname