İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Tanıtım Günleri Branda Ve Pankart Bina Giydirme İşi İhale İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Tanıtım Günleri Branda ve Pankart Bina Giydirme işi için ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslim tarihinde kapalı teklif zarfları açılacaktır. Teklif açma toplantısına katılarak isterseniz fiyat teklifinizi revize edebilirsiniz. Toplantıya katılmamanız halinde teklifiniz nihai teklif olarak kayda alınacaktır.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 31.05.2022 – 13.30

Katılımcılar teklif zarflarını saat 13:30 a kadar getirebilir, teklif zarf açma toplantısına katılarak tekliflerini revize etmek isteyen katılımcılar saat 14:00 de Sütlüce Yerleşkesi Genel sekreterlik toplantı salonunda hazır bulunmaları gereklidir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Sözleşme, Şartname ve Teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır
 • Şartname istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Şartname_bina giydirme
 2. Fiyat teklifi belgesi_binagiydirme
 3. Sözleşme_binagiydirme