İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Ücret Hesaplama

Ücret Hesaplama Aracı


Engellilik Yüzdesi %
Hesapla
Bu sayfadaki ücret hesaplamaları bilgilendirme amaçlı olup faydalanabileceğiniz burs ve indirimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak kontroller sonrasında belirlenmektedir. Hesaplama üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması ve/veya bu sayfa üzerindeki bilgiler ile Üniversitemiz kayıtlarının uyuşmaması halinde Üniversitemiz kayıtları esas alınacaktır.

Bu sayfadaki ücretler 2023-2024 Lisans / Ön Lisans öğrenimi yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Mevcut öğrencilerimizin fiyat hesaplamalarını Mali İşler ücret hesaplama aracı üzerinden yapmaları gerekmektedir.

İlk 5 Tercih Bursu ile İTO ilk 5 Tercih Bursu Ek İndirimi;
Öğretim yılı sonunda Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olunması (normal öğrenim süresi 1 yılda tamamlayamama) durumunda hazırlık sınıfı tekrar edilirken durdurulur. GNO’ nun 2.50’nin altına düşmesi ve 2’den fazla başarısız (F,NP,IA) dersin olması durumunda burs kesilerek , koşullar yeniden sağlandığı takdirde devam eder.
Başarı Sıralama Bursu, Tercih Bursu ve Yurt Desteği;
Öğretim yılı sonunda GNO 2.00’nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt yenileme yapılmayan veya kayıt dondurulan yarıyıllarda ödeme yapılmaz, burs durdurulur. Öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece burs ödenmez.
Burs Yönergesinde Yer Alan Tüm Burs ve İndirimler;
1- Burs/İndirim almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
2- Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması(Şehit ve Gazi çocuğu indirimi hariç)
3- Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması, durumlarında burs/indirim sona erer.
  • İndirimler, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
  • Aynı anda; ÖSYM bursu, hak kazanılmışsa Yıllık Üstün Başarı Bursu, ÇAP / Yan Dal Bursu, Tercih Bursu ve oranı en yüksek bir indirim birlikte uygulanabilir.