İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dönem Projesi Teslim Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler

Öğrencinin dönem projesi çalışmasını bitirdiğini belirten formdur. Formun üst kısmı öğrenci tarafından doldurulup imzalanır. Doldurulan form ve dönem projesi, onay için proje danışmanına sunulur. 03 Haziran – 07 Temmuz 2024  arasında danışman onayı alınarak intihal raporu ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.

Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu (Form için tıklayınız)