İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İstatistik Bölümü

     İstatistik Bölümü Nedir?

İstatistik, verilerden bilgi üretme sürecidir. Bu süreç; verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanarak bilgi üretim aşamalarını kapsar. Teknolojik gelişmeye paralel olarak, geleceğin para bilimi olarak tanımlanan verilerin toplanması ve saklanması oldukça kolaylaşmıştır. Toplanan bu veriler arttıkça bunları analiz ederek bilgi üretecek insan gücüne duyulan ihtiyaç da artmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü, çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen müfredatı ile bu alanda ihtiyaç duyulan, analitik beceriye sahip, bilgi üretebilen insan gücünü yetiştirmektedir.

     İstatistik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölüm İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Lisans eğitimi Sütlüce Yerleşkesi’nde gerçekleşmektedir.

     İstatistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümün ders müfredatında; istatistik, yöneylem araştırması, ekonometri, simülasyon, risk yönetimi, karar verme yöntemleri, aktüerya, bilgisayar programlama (Python, R vb.), makine öğrenme, veri madenciliği, büyük veri alanındaki derslerin yanı sıra, bu bilgileri interdisipliner bir şekilde kullanabilme adına iktisat, işletme, finans, pazarlama, girişimcilik, inovasyon ve sosyoloji gibi alanlara ilişkin dersler de yer almaktadır.

     İstatistik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İstatistik veriden bilgi üretme süreci olduğundan; iktisattan biyolojiye, mühendislikten tıbba, ekolojiden eğitime, genetikten sigortacılığa, kimyadan spora ve zoolojiden astronomiye kadar her alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle lisans programından mezun olanlar, veriden bilgi ve değer üretilen her alanda; veri analisti, istatistikçi, makine öğrenme uzmanı, yapay zeka uzmanı, veri bilimci, veri madencisi, iş analisti, sistem analisti ve süreç analisti olarak görev yapabilirler.

     İstatistik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Son yıllarda dünyada veri sayısı, veri çeşitliliği ve veri akış hızında büyük bir artış olmaya başladı. Bu durumun gelecekte daha da artarak devam edeceği öngörülmektedir. Giderek miktarı artan verileri analiz ederek bilgiye, bilgiyi de değere dönüştürecek insan kaynağına yani istatistikçiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bölüm mezunları a verinin olduğu her alanda çalışma olanağına sahip olurlar. Bunun yanı sıra 21. Yüzyılın en önemli, en yüksek istihdam olanağı sağlayan ve en yüksek kazanç getiren ilk 5 alanından birisi, İstatistiktir.  İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye’deki diğer istatistik bölümleri arasında gerek farklı bilim alanlarını da kapsayan uygulamaya yönelik müfredatı, gerekse mezunlarının iş hayatındaki ve merkezi sınavlardaki başarıları ile kendine önemli bir yer edinmiştir. Üniversitemizin İstatistik Bölümü’nden mezun olacakların çalışabilecekleri alanlar genel olarak aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Bankalar
 • Aracı Kurumlar
 • Finans Kurumları
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Araştırma Kuruluşları
 • Kuruluşların Araştırma Departmanları
 • Kuruluşların Planlama Departmanları
 • Kuruluşların Risk Departmanları
 • Borsa İstanbul
 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
 • Kuruluşların Hazine Departmanları
 • Üniversiteler
 • Sigorta Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Medya
 • Hastaneler
 • Spor Kulüpleri
 • Telekomünikasyon Kuruluşları

 

Akademik Kadro