İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Mimarlık Bölümü

    Mimarlık Bölümü Nedir?

Mimarlık, yaşamın sürdürüldüğü mekânın; ihtiyaç ve beklentiler doğrultusundaki eylemler ve deneyimlerle şekillenen, çevre, enerji, sanat, mühendislik, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi kavramlarla bağlantılı, geniş yelpazede ele alınan, disiplinler arası yaratıcı tasarım eylemlerini kapsayan ve onlardan beslenen bir bölümdür.

    Mimarlık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölüm eğitimi, zorunlu teorik dersler, teorik dersleri destekleyecek güncel seçmeli dersler ve çeşitli uygulamalı stüdyo derslerinden oluşmaktadır. Bölüm, bir eğitim öğretim yılında iki dönem (bahar ve güz dönemleri) olarak uygulanan dört yıllık lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciye ‘mimar’ unvanı verilir.

    Mimarlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Zorunlu dersler; teorik dersler ve öğrencilerin teorik derslerde edindiği bilgileri estetik ile birleştirerek uygulama fırsatı buldukları stüdyo derslerinden oluşmaktadır. Stüdyo ve teorik dersler, alanlarında uzman, uygulama ve akademik alanda deneyimli öğretim elemanları ile birlikte, sürdürülmektedir. Zorunlu derslere bahar ve güz dönemlerinde farklı seçmeli dersler eşlik etmektedir.  Dersler; başarılı örneklerin incelenmesi, teknik geziler, seminerler, jüriler, maketler, uygulama deneyimini aktaran misafir uzman söyleşileri ve çalıştaylar ile desteklenmektedir. Böylelikle öğrencilerin, değişen ihtiyaçların karşılanmasında çözüm üreten uygulamacıların dahil olduğu aktif çalışma alanlarını tanımaları ve çalışma hayatına entegre olmaları hedeflenmektedir.

Zorunlu Dersler

  1. Sınıf

Mimarlığa Giriş ve Mimarlık Felsefesi

Mimarlık Projesi 1 – 2

Temel Tasarım 1, Temel Tasarım 2

Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 1, Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 2

Bina Bilgisi

Matematik

Genel İngilizce 1, Genel İngilizce 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Türk Dili 1, Türk Dili 2

  1. Sınıf

Mimarlık Projesi 3 – 4

Yapı 1, Yapı 2

Mimarlık Tarihi 1 – 2

Taşıyıcı Sistemler 1, Taşıyıcı Sistemler 2

Bilgisayar Destekli Çizim

Yapı Malzemeleri

  1. Sınıf

Mimarlık Projesi 5 – 6

Mimarlık Uygulama Projesi

Yapı Fiziği 1, Yapı Fiziği 2

Kentsel Tasarım

Koruma ve Restorasyon

  1. Sınıf

Mimarlık Projesi 7, Bitirme Projesi

Ekolojik Mimarlık

Proje Yönetimi ve Meslek Uygulamaları

Mimarlık Araştırma Projesi

Kariyer Planlama

Seçmeli Dersler Derslerden Bazıları

Bina Tipolojileri

Mekân Düzenlemeleri

Kültür ve Çevre

İleri Tasarım Sunum Teknikleri

Sürdürülebilir Bina Tasarımı

Mimari Tasarım Kuramları

Akustik ve Mekân

İstanbul’un Şehirsel Analizi

Mimarlık ve Psikoloji

Çevre ve Mimari Tasarım

Aydınlatma Tasarımı ve Tekniği

Görsel Mimarlık Okumaları

Peyzaj Tasarım Kuramları

Şehirsel Kimlik Elemanları

Akıllı Mekanlar

Tasarım ve Markalaşma

Enerji Etkin Tasarım

BİM Destekli Yapı Yönetimi

Proje Sunum Teknikleri ve Portföy Hazırlama

Topografya

 

    Mimarlık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu programdan mezun olanlar, farklı ölçeklerde açık ve kapalı mekânı tasarlar. Mekânı tasarlarken; doğal, sosyal, kültürel değerler ve çevre, enerji verimliliği, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi kavramları dikkate alarak ihtiyaçlar ve maddi olanaklar doğrultusunda, yürürlükteki imar planına göre mimari proje hazırlar, uygulanacak olan projelerin denetimini yapar. Mimari proje onaylarının yapıldığı kamu sektöründe çalışıyorsa, proje üretmenin dışında, özel sektörde hazırlanan mimari projelerin yasalar doğrultusunda kontrolünü yapar, ruhsat verir, inşaat süresince denetimini yapar, tamamlanan yapıların ruhsat projesine uygunluğunu denetleyerek kullanma (iskân) onayını verir.

    Mimarlık Bölümü İçin Staj ve İş Olanakları Nelerdir?

Öğrenciler, mimarlık bölümünde ofis ve şantiye stajı olmak üzere toplamda 2 adet staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar öğrenci isteğine bağlı olarak il dışında da yapılabilir, bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca Erasmus kapsamında yurtdışında staj olanağı da bulunmaktadır. Stajlar öğrencileri mesleğe hazırlayan önemli basamaklar olarak görülmektedir. Tüm yapılar için, inşaata başlamadan önce ruhsat almak zorunluluğu bulunmaktadır ve yapı ruhsatlarının mimari projelerinde, mimar imzasının bulunması yasal zorunluluktur.

Mezun olan öğrenciler sahip oldukları imza yetkileri ile piyasada herhangi bir kuruma ya da kuruluşa bağlı olmadan serbest olarak çalışabileceği gibi inşaat şirketlerinin, mimarlık ofislerinin, yapı denetim firmalarının, yapı malzemeleri üreten mimari danışmanlık firmalarının, mimarlık ve bilişim arakesitinde yer alan mimari görselleştirme programlarının danışmanlığını yapan firmalarının veya mevcut iç ve dış mekanın yenilenmesi, tadilatı, restorasyonu, işlev değişikliği için basit ya da kapsamlı onarım işleri yapan özel sektör kuruluşlarında da çalışabilirler. İstihdam olanakları sadece özel sektörle sınırlı kalmayıp belediyelerde, bakanlıklarda her türlü kurumda kadrolu ya da sözleşmeli olarak görev alabilirler.  Hedefleri doğrultusunda akademik eğitimine yüksek lisans ve doktora yaparak devam etmek isteyen öğrenciler, devlet veya vakıf üniversite kadrolarında öğretim elemanı olarak ya da üniversite yapı işleri birimlerinde çalışabilirler.

 

Akademik Kadro

“*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. “****” 2547 sayılı kanunun 40-D maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.