İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İşletme (Türkçe) Bölümü

 Türkçe İşletme Bölümü Nedir?

Günümüzde küreselleşme, artan rekabet ve hızlı değişimler işletmelerin uzun süre varlıklarını sürdürebilmelerinde, rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinde çok önemlidir. Bu unsurlar, işletmelerin yönetim yaklaşımlarını güncellemelerine ve insan kaynaklarından beklentilerini değiştirmelerine neden olmaktadır. İşletmeler öncelikle, ulusal ve küresel faaliyetlerinde etkin görev alabilecek, farklı kültürel ortamlara uyum gösterebilecek insan kaynağı arayışındadırlar. Bu bağlamda, Türkçe İşletme Bölümü, özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hâkim, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket edebilen girişimcileri, liderleri ve yöneticileri yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür.

  Türkçe İşletme Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İşletme Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.

Türkçe İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme Bölümü müfredatı dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler yönünde sektör danışma kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde güncellenmektedir. Bölüm müfredatında; İşletme Yönetimi, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Lojistik, Pazarlama, Satış, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış ve Yönetim Bilgi Sistemleri alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, seçmeli staj ve çeşitli yabancı dil dersleri de yer almaktadır.

İşletme Bölümü’nde;

 • İşletmeye Giriş
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İşletme Hukuku
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Örgütsel Davranış
 • Lojistik Yönetimi
 • Örgüt Teorisi
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Pazarlama Araştırmaları
 • İşletme Denetimi
 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
 • Modern Yönetim Yaklaşımları
 • Yeni Çalışma Modelleri ve Örgüt Tasarımı
 • Yönetimde İletişim
 • Farklılıkların Yönetimi
 • Dijitalleşme ve İş Dünyası
 • Küresel Stratejiler ve Vakalar
 • Finans ve Fintek
 • Staj

ile birçok zorunlu ve seçmeli ders bölüm müfredatında yer almaktadır.

    Türkçe İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm öğrencileri, bir işletmenin yönetilmesinde gerekli tüm fonksiyonlar üzerine eğitilip, yönetici olmak üzere yetiştirilmektedir. Bu bağlamda, bölümden mezun öğrenciler kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok ulusal ve ya uluslararası işletmede hemen her departmanda iş bulabilme imkânına sahip olurlar. Mezunlar, işletmelerin satın alma, üretim ve operasyon yönetimi ile lojistik, pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, kurumsal iletişim ve iş geliştirme bölümlerinde görev alabilirler. Ayrıca mezunlar kendi işletmelerini kurarak girişimci de olabilirler.

    Türkçe İşletme Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bölümde düzenlenen seminerler, konferanslar, kültürel-sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin dinamik bir sosyal çevre edinmelerine imkân sağlamaktadır. Öğrenciler; bölümde verilen mesleki seminer dersleri, teknoloji transfer ofisinin sunduğu eğitimler, ihracata ilk adım programı, girişimci koçluğu, insan kaynakları söyleşileri, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim eğitimleri ve fuar takımı uygulamalarıyla henüz mezun olmadan kendilerini iş dünyasının içerisinde bulma imkânına erişirler. Ayrıca, öğrencilerimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi (KAMER) ile anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkânına da sahiptir.

İşletme Bölümünden mezun öğrenciler işletmelerin satın alma, üretim ve operasyon yönetimi ile lojistik, pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, kurumsal iletişim, iş geliştirme departmanlarında uzman, danışman ve yönetici pozisyonlarında iş bulabilme imkânına sahiptir. Mezunlar kendi işletmelerini kurarak girişimci de olabilirler.

Akademik Kadro

“**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.