İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Enerji Verimliliği Etüdü ve Tarife Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi İhale İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ VE TARİFE DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI işi için ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21.09.2021 – 11.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge dosya içeriğinde bulunmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Şartname, Sözleşme taslağı ve teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şartname veya sözleşmede istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Enerji Verimliliği Etüdü Teknik Şartnamesi
 2. Enerji Verimliliği Etüdü Sözleşme Taslağı
 3. Enerji Verimliliği Teklif Formu