İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi (KGPO), Rektörlükten havale edilen anket çalışmalarına yardımcı olmak, Üniversite birimlerinin kurumsal iç değerlendirme ve akreditasyona ilişkin elektronik ortamda hazırlanmış bilgi, veri ve değerlendirmelerini toplamak, sıralamak, derlemek ve istenen formatta hazırlamak, Kalite Komisyonu Başkanı altında, toplanan veriler ile ilgili güvenlik (güvenilirlik, gizlilik ve erişilebilirlik) konusunda uluslararası standartlara uyumlu olarak bilgi güvenliğini yönetmekten sorumlu olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nu ve Rektörlük tarafından istenen diğer çalışmaları tanımlanan formata göre hazırlamak yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

1. Rektörlük Ofisi Arif Can Asal (Başkan)
2. Rektörlük Ofisi Koray Barut (Başkan Yardımcısı)
3. Rektörlük Ofisi Yeliz Güner (Üye)

İletişim Bilgileri: kurumsalkom@ticaret.edu.tr