TR EN

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi (KGPO), Rektörlükten havale edilen anket çalışmalarına yardımcı olmak, Üniversite birimlerinin kurumsal iç değerlendirme ve akreditasyona ilişkin elektronik ortamda hazırlanmış bilgi, veri ve değerlendirmelerini toplamak, sıralamak, derlemek ve istenen formatta hazırlamak, Kalite Komisyonu Başkanı altında, toplanan veriler ile ilgili güvenlik (güvenilirlik, gizlilik ve erişilebilirlik) konusunda uluslararası standartlara uyumlu olarak bilgi güvenliğini yönetmekten sorumlu olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nu ve Rektörlük tarafından istenen diğer çalışmaları tanımlanan formata göre hazırlamak yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

İletişim Bilgileri: kurumsalkom@ticaret.edu.tr