İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Psikoloji öğrencilerine THY’den Yenilikçi Yaklaşımlar ve iş olanakları

Türk Hava Yolları uzmanları, Havacılık Psikolojisi Konferansı’nda havacılık psikolojisinin uçuş ekipleri üzerindeki etkilerini ve stres yönetimi stratejilerini konuştu. Konferansta, psikoloji biliminin havacılık sektöründeki rolü ve THY’nin bu alandaki iş olanaklarını paylaşıldı.

Üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünün düzenlediği Havacılık Psikolojisi Konferası’na konuşmacı olarak Türk Hava Yolları çalışanları Havacılık Araştırma ve Uygulamaları Müdürü Tuba Nur Yazıcı, Uzman Psikolog Kübra Özer ve Psikolog İkra Gülek katıldı.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin takip ettiği ve Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kuş moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; havacılık sektöründe psikolojinin yeri hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

ÖĞRENCİLER THY’DEKİ PSİKOLOJİ BİLİMİNİN İŞ OLANAKLARINI ÖĞRENDİ

Etkinlikte Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları Havacılık Araştırma ve Uygulamaları Müdürlüğü’nün iş süreçleri hakkında verilen bilgilerle öğrenciler için iş olanakları, çalışma şartları ve staj imkanları anlatıldı.

Konferansta konuşan Tuba Nur Yazıcı, havacılık psikolojisini uçan insanın duygusal, bilişsel ve davranışsal durumunu anlamaya çalışan psikolojinin alt dalı olarak tanımladı ve “uçuş ekiplerini etkileyebilecek stres faktörleri için çözüm üretmeye çalışan disiplinler arası bir bilim dalı” olduğunu belirtti.

Yazıcı ayrıca, havacılık psikolojisinin yaşanan kazaların sebeplerini insan faktörlerini göz önünde bulundurarak çözümlemeye çalışmanın da havacılık psikolojisinin önemli konularından biri olduğu vurguladı.

Tuba Nur Yazıcı, Dr. Charles Richet’in “Bir pilot için en tehlikeli unsur, kendi psikolojisidir’’ sözü ile psikolojinin havacılık alandaki yeri ve önemini vurguladı.