İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Ticaret’ten İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Güz Dönemi için açılan 60 lisansüstü programına ön kayıtlar 29 Ağustos Cuma günü sona eriyor. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yanı sıra İngilizce ve Türkçe doktora programlarına başvurular online olarak yapılabiliyor. Bu yıl uygulanacak "İngilizce Hazırlık Programı" ile de  yüksek lisans eğitiminde İngilizce eksikliği yaşayan öğrencilere çözüm sunulacak.

Üniversite bünyesindeki Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsünde bu yıl ilk kez başlatılacak programlar da var. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık doktora programına; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; İç Mimarlık tezli-tezsiz yüksek lisans programları, Siber Güvenlik tezli-tezsiz yüksek lisans programları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına; Dış Ticaret Enstitüsü bünyesinde ise Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programı ile Uluslararası Ticaret alanında doktora programına ilk kez öğrenci alınacak.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kaya, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin “C” sınıfı uzman adaylığı için uygun bulunduğu disiplinlerden mezun adayların kayıt olabileceğine dikkat çekerek; “Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında görev alabilirler. 6331 sayılı yasaya göre Lisansüstü İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alan kişilerin doğrudan B tipi sertifika sınavına  girmeyi hak ettiği ve Doktora programını tamamlayan aday ise A tipi İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olacağı kabul edilmiştir. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş elemen sayısının azlığı nedeniyle iş güvenliği yüksek lisans programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bu program, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz Avrupa Topluluğu sözleşmesi doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliği yönergelerine de uygunluk sağlayacaktır” dedi.


Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kaya