TR EN

Toplumsal Katkı Komisyonu

Toplumsal Katkı Komisyonu 4 akademik, 1 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde araştırma geliştirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, Toplumsal Katkı politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde toplumsal katkı ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, Rektörlükten gelen Öğrenci Toplulukları, TİDER, İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Toplumsal Katkı Komisyonu Politikası

Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Üyeleri

1 Doç. Dr. Mustafa Poyraz (Başkan) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
2 Doç. Dr. Gözde Sunal Kızıl (Başkan Yardımcısı) İletişim Fakültesi
3 Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Baylak İnsan ve Toplum Bilimleri Bilimleri Fakültesi
4 Öğr. Gör. Okan Gülbak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
5 Sacide Akın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Toplantı Tutanakları
2021/TKK.01
2021/TKK.02
2021/TKK.03
İletişim Bilgileri
toplumsalkom@ticaret.edu.tr