TR EN

Uzaktan Eğitim Komisyonu

Uzaktan Eğitim Komisyonu 3 akademik, 2 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Üniversitedeki faaliyetleri etkileyecek olan çeşitli gelişmeleri de dikkate alarak ve Yönetim Sistemi Komisyonu ile işbirliği yaparak uzaktan eğitim politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde uzaktan eğitim ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Komisyon Üyeleri

İşletme Fakültesi- Muhasebe ve Denetim Doç. Dr. Başak Erdem (Başkan)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- İstatistik Prof. Dr. Özlem Deniz Başar (Başkan Yardımcısı)
Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Doğan Kaya
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Dağhan Ersoy
İsmail Derin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Seda İstanbullu
Rektörlük Ofisi

İletişim Bilgileri

uzaktankom@ticaret.edu.tr