TR EN

Araştırma Geliştirme Komisyonu

Araştırma-Geliştirme Komisyonu 6 akademik üye, 1 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde araştırma geliştirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, Araştırma-Geliştirme politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde araştırma-geliştirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, Rektörlükten gelen YAPKO, İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

AR-GE Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Üyeleri

1 Prof. Dr. Mehmet Sezgin (Başkan) Mühendislik Fakültesi
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam (Başkan Yardımcısı) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
3 Doç. Dr. Leyla Suri İşletme Fakültesi
4 Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan Hukuk Fakültesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Emel Şeyma Küçükaşçı Çiftbudak Mühendislik Fakültesi
6 Dr. Öğr. Üyesi Elif Nuray Yıldırım İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
7 Özgür Yaran Teknoloji Transfer Ofisi
8 Beyza Küçük Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu
9 Engin Çetin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı V.
10 Gonca Öztürk YAPKO Kurulu Raportörü
11 Enes Açıkgöz Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

Toplantı Tutanakları

ARGEK 1. Toplantı Tutanak 12.03.2021

ARGEK 2. Toplantı Tutanak 17.03.2021

ARGEK 3. Toplantı Tutanak 20.03.2021

ARGEK 4. Toplantı Tutanak 22.03.2021

ARGEK 5. Toplantı Tutanak 26.03.2021

ARGEK 6. Toplantı Tutanak 30.03.2021

ARGEK 7. Toplantı Tutanak 06.04.2021

ARGEK 8. Toplantı Tutanak 09.04.2021

ARGEK 9. Toplantı Tutanak 14.04.2021

ARGEK 10. Toplantı Tutanak 11.05.2021

ARGEK 11. Toplantı Tutanak 10.06.2021

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 9.3.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 17.3.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 22.12.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 23.02.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 28.02.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 07.03.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 13.03.2023

 

 

İletişim Bilgileri

argekom@ticaret.edu.tr