İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Araştırma Geliştirme Komisyonu

Araştırma-Geliştirme Komisyonu 6 akademik üye, 1 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde araştırma geliştirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, Araştırma-Geliştirme politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde araştırma-geliştirme ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, Rektörlükten gelen YAPKO, İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

AR-GE Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Komisyon Üyeleri

 

Mühendislik Fakültesi – Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. İsmail Ekmekçi (Başkan)
Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Uğur Yiğit
Mühendislik Fakültesi – Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. İsmail Kömbe
İletişim Fakültesi- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doç. Dr. Ayşe Simin Erdemir Kara
İşletme Fakültesi – İşletme Doç. Dr. Gencay Karakaya
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Leyla Suri (Başkan Yardımcısı)
Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Yaran
Yayın, Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu Gonca Öztürk
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yasin Demirbaş
Rektörlük Ofisi Yeliz Güner
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İbrahim Yarış

Toplantı Tutanakları

ARGEK 1. Toplantı Tutanak 12.03.2021

ARGEK 2. Toplantı Tutanak 17.03.2021

ARGEK 3. Toplantı Tutanak 20.03.2021

ARGEK 4. Toplantı Tutanak 22.03.2021

ARGEK 5. Toplantı Tutanak 26.03.2021

ARGEK 6. Toplantı Tutanak 30.03.2021

ARGEK 7. Toplantı Tutanak 06.04.2021

ARGEK 8. Toplantı Tutanak 09.04.2021

ARGEK 9. Toplantı Tutanak 14.04.2021

ARGEK 10. Toplantı Tutanak 11.05.2021

ARGEK 11. Toplantı Tutanak 10.06.2021

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 9.3.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 17.3.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 22.12.2022

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 23.02.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 28.02.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 07.03.2023

ARGE.FR.01 Toplantı Tutanak Formu – 13.03.2023

 

 

İletişim Bilgileri

argekom@ticaret.edu.tr