İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Eğitim ve Öğretim Komisyonu 9 akademik üye, 4 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Eğitim ve Öğretim politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde eğitim ve öğretim ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek,

Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

 

 

Komisyon Üyeleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Psikoloji Prof. Dr. Oya Özkardaş
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Eğitim Bilimleri Doç. Dr. Hanifi Parlar (Başkan)
İletişim Fakültesi Doç. Dr. Ayşe S. Kara Erdemir (Başkan Yardımcısı)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Eğitim Bilimleri Doç. Dr. İshak Arslan
Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk Demirtaş
İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berk Çaycı
Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan
İşletme Fakültesi – İşletme (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi Aylin Gözen
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Temel
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Seda İstanbullu
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Yasin Demirbaş
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Önder Doruk

 

Toplantı Tutanakları

 

 

 

İletişim Bilgileri

egitimkom@ticaret.edu.tr