TR EN

Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Eğitim ve Öğretim Komisyonu 9 akademik üye, 4 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Eğitim ve Öğretim politikasını güncellemek ve uygulamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde eğitim ve öğretim ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek,

Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

 

 

Komisyon Üyeleri

1 Prof. Dr. Nedim Tutkun (Başkan) Mühendislik Fakültesi
2 Öğr. Gör. Dr. Yasemin Kuş (Başkan Yardımcısı) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
3 Dr. Öğr. Üyesi Polat Erdoğan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
4 Dr. Öğr. Üyesi Feyza Merve Hafızoğlu Mühendislik Fakültesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Burhan Satıcı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
6 Doç. Dr. Berk Çaycı İletişim Fakültesi
7 Dr. Öğr. Üyesi Nergis Kulaksızoğlu Mercan Hukuk Fakültesi
8 Doç. Dr. Duygu Celayir İşletme Fakültesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan İşletme Fakültesi
10 Seda İstanbullu Öğrenci İşleri Daire Başkanı
11 Dağhan Ersoy Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
12 Mesut Olğun Kültür ve Spor Birimi M.
13 Engin Çetin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı V.

Toplantı Tutanakları

 

 

 

İletişim Bilgileri

egitimkom@ticaret.edu.tr