İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
İlgili Mevzuat ve Kararlar

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik; Akreditasyon, Dış Değerlendirme, Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları, Dış Değerlendiriciler, Genel Kurul, İç Değerlendirme, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi, Kalite Güvencesi, Stratejik Planlama, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kalite Komisyonu, Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu ve Yükseköğretim Kurumu Performans Değerlendirme Raporu’nu başlıklar halinde toplamasını ifade etmektedir.

  • “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. (Tıklayınız)
  • “Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu”, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Sürüm 3.0, 17/11/2021 (Tıklayınız)


Üniversitemiz Kalite Güvencesi karar ve detayları aşağıda başlıklar halinde yayınlanmaktadır.

  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sisteminin YÖKAK Dereceli Değerlendirme Sistemine Göre (Rubrik) Yeniden Yapılandırılması (tıklayınız)
  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Kitabı Kalite Yönetim Süreçleri Yapılandırılması (tıklayınız)
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Kitabı Kalite Komisyonunun YÖKAK Dereceli Değerlendirme Sistemine Göre (Rubrik) Yeniden Yapılandırılma Komisyon Üyeleri ve Kalite Elçileri (tıklayınız)
  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Kitabı Süreç Örneği (tıklayınız)
  5. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Organizasyonu (tıklayınız)
  6. Komisyonlar İçin Kalite Süreç Formatı (tıklayınız)