İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube

Okuma etkinliğinde İTO Başkanı Şekib Avdagiç müjde verdi! “Kütüphanemiz büyüyor, hedef 500 bin”

İş insanları, akademisyenler ve öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla Üniversitemizdedüzenlenen etkinlikte Yahya Kemal’in “Aziz İstanbul” adlı eserini birlikte okudu. Etkinlikte konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hâlen yaklaşık 100 bin fiziki kitap, yaklaşık 1 milyon e-kitap kapasitesine sahip olan üniversitemizin kütüphanesi için özel bir taahhütte bulunarak “Fiziki kitap sayısını 500 bine dijital kitap sayısını da 5 milyona çıkarmak için destek vereceğiz” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu ile İstanbul Ticaret Odası (İTO), 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kapsamında İTO Yönetimi, İTO Meclis Üyeleri, iş insanları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı “İş Dünyası Okuyor” adlı özel bir etkinlik programı düzenledi. Etkinlik kapsamında Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesi’nde ‘kitap okuma saati’ gerçekleştirildi. İTO Meclis Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla şair ve yazar Yahya Kemal Beyatlı’nın “Aziz İstanbul” adlı eserini birlikte okudu.

“BEŞİNCİ ÜRETİM FAKTÖRÜ OKUMAKTIR, KİTAPTIR”
İş Dünyası Okuyor etkinliğinde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın ötesinde, okuyan insanın daha üretken ve topluma daha faydalı olacağı düşüncesinden hareket ettiklerini söyledi.

Avdagiç, “Kitabın hayatın da ekonominin de yenileyicisi olduğuna inanıyoruz. Kitap okumanın bir alışkanlık değil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden okuma alışkanlığımızı hiç yitirmeyip daima diri tutmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Avdagiç, “Denilir ki ‘emek olmadan, sermaye olmadan, hammadde-toprak olmadan ve girişimci olmadan’ üretim olmaz, bir ürün elde edilemez. İş dünyasına girince öğrendik ki, üretim faktörü 4 değil, 5’tir. Beşinci üretim faktörü ise okumaktır, kitaptır. Okumak, sürdürülebilir bilgiyi sağlar. Sürdürülebilir bilgi, sürdürülebilir üretimi temin eder. İşte bugün yaptığımız sembolik eylem, bize bunu hatırlatıyor” diye konuştu.

KÜTÜPHANEMİZ İÇİN BÜYÜME HEDEFİ

Avdagiç, üniversitenin kütüphanesinde hâlen yaklaşık 100 bin olan fiziki kitap sayısını 500 bine, dijital kitap sayısını da 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca İTO Başkanı, İTO’nun bünyesinde yeni açılan Liman Hanı Dersaadet Kütüphanesi’nin öğrenciler için kapılarını açtığını belirterek, tüm öğrencileri kütüphaneye davet etti.

MADDİ GELİŞİMİN YANINDA KÜLTÜREL GELİŞİM DE ÖNEMLİ
İTO Meclis Başkanı Erhan Erken de Türkiye’nin bilgi toplumu olmayı ve çağını aşmayı hedefleyen bir ülke olduğunu vurguladı. Erken, “Şehirlerin ve ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesi ve imarı kadar, kültürel gelişmişlikleri de önemlidir. Bizler ülkemizin kalkınması için sadece maddi bir seviye artışının yeterli olmadığını, kültürel alanda da yetişmiş bir toplum olmamızın önemli olduğunu vurguluyoruz” dedi.

Erhan Erken, etkinlikte vermek istedikleri mesajı şöyle açıkladı: “İş insanları sadece maddi kazançla uğraşmaz. Okumak, öğrenmek ve bu ülkenin kültürel seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak da iş dünyasının çok önem verdiği bir noktadır. Ve böyle de olmalıdır. İşte biz bu önemli gerçeği vurgulamak için bir sosyal sorumluluk projesi olarak bugün buradayız.

“KİTAPLAR OKUYANLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ VE TASAVVURLARINI GENİŞLETİR”
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da hafta başında aynı noktada ülkemizin 110 şirketinin katıldığı Kariyer Günü düzenlendiğini bu sefer de okuma etkinliği düzenlendiğini belirterek, “İş Dünyası Okuyoretkinliği bu Kariyer Gününü tamamlayan bir etkinlikle beraberiz. Üniversite denilince akla kitap gelir. Bizim medeniyetimizin temelinde de kitap vardır” dedi. Üniversite eğitiminin, öğrencilere eleştirel düşünme ve analitik beceriler kazandırmayı amaçladığını belirten Dr. Kuralay, kitap okumanın da aynı şekilde, anlamayı, analiz etmeyi, başka dünyaların farkına varmayı sağladığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ

Kuralay, “Farklı disiplinlerdeki dersler veya çeşitli türlerdeki kitaplar, okuyanların ve öğrencilerin hayal güçlerini ve tasavvurlarını genişletir. Türkiye’nin en nitelikli akademik kadrolarına ve 98 bin 443 basılı kitap, 734 bin 566 elektronik kitap, 35 bin 892 e-dergi, 53 bin 472 süreli yayın sayısı ile Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden birine sahip olan üniversitemiz, kitap ve üniversitenin kesiştiği en önemli kavşaklardan birini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

NE KADAR OKURSAK O KADAR İLERİYE GİDECEĞİMİZE İNANIYORUM
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar da okumanın, insanlığın var oluş amaçlarından biri ve beşerî gelişimin yakıtı olduğunu söyledi.

Avşar, şöyle devam etti: “Ne kadar okursak o kadar ileriye gideceğimize inanıyorum. Günümüzde okuma kavramı farklı boyutlar da kazanmaya başlamış, geleneksel okuma tarzına yeni tarzlar eklenmesiyle okuma eyleminin önemi daha da artmıştır. Artık, medya okur-yazarlığı, film okumaları, görsel okumalar, sistem okumaları gibi gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni okuma türlerinden bahsedilir olmuştur. Zaten okumanın temel amacı, sadece metin veya görüntü üzerinde göz gezdirme değil, anlamı arama, söylenenin ardındakini tahlil etme, merak edilen konuyla ilgili farklı yaklaşımları öğrenebilme, gelişmeleri takip edip mevcut bilgileri geliştirip güçlendirme değil midir? Ancak bütün bunların içinde en kadim ve hayatımızdan hiç eksilmeyecek olanı yazılı metin okumasıdır kuşkusuz.”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Nursena Güngör de Türk edebiyatının zengin tarihinden aldığı ilhamla bugüne kadar geldiğini ve günümüzde de varlığını sürdürdüğünü söyledi. Güngör, “Yahya Kemal Beyatlı gibi büyük edebiyatçılar da bu mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir parçasıdır. Onun eserleri, Türk edebiyatının değerli birer hazinesidir ve bizlere hem geçmişimizi hatırlatır hem de geleceğe ilham verir” dedi.

İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK
Programa katılan Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise kültür ve sanat dünyasının Türkiye’deki merkezi Beyoğlu’nda, Beyoğlular adına etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Aksoy, “İlerleyen dönemlerde bu iş birliği ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HEPİMİZ İSTANBUL KADAR VARIZ, HEPİMİZ İSTANBUL KADAR DEĞERLİYİZ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise iş insanlarının okumaya yönelmesinin önemine dikkat çekerek,Şunları söyledi: “İş dünyasının İstanbul’u okumaları da çok önemli. Netice itibariyle hepimiz İstanbul kadar varız, hepimiz İstanbul kadar değerliyiz. Hepimiz İstanbul’u sevdiğimiz ve İstanbul’a hizmet ettiğimiz ölçüde varız.” Dr. Coşkun Yılmaz, okuma faaliyetinin stratejisinin çok iyi kurgulandığını belirterek, “Yahya Kemal şüphesiz Türk şiirinin en güçlü çok nadir isimlerinden biridir. İstanbul, Türk ve İslam medeniyetinin hem tarih boyunca hem de yaşayan en önemli merkezidir. Ve bunu en iyi anlatan öncü isim Yahya Kemal’dir. Eğer hem İstanbul medeniyetini hem Osmanlı medeniyetinin hem İslam medeniyetinin ruhunu anlamak istiyorsanız Yahya Kemal’in mısralarından. satırlarından yürümeniz gerekir. Dolayısıyla çok iyi bir strateji” diye konuştu.

Etkinliğin devamında kütüphanede düzenlenen okuma etkinliğinde İTO Müşaviri Erkan Çardaklı, Aziz İstanbuleserinden bir kısım okudu. Okuma etkinliği Dr. İsrafil Kuralay’ın eserden bir şiir okuması ve okuma etkinliğinin ardından kitap sohbetiyle tamamlandı.